Back to Top

Steenachtige materialen

Natuursteen en steenachtige materialen zoals ook mortel en pleister, vormen een belangrijk deel van monumenten.  Ze worden als constructief materiaal toegepast, maar zijn vaak ook kunstzinnig bewerkt, bijvoorbeeld door er beeldhouwwerk in uit te voeren of decoratief pleister- en stucwerk zoals fraaie plafonds. Het zijn deze onderdelen van een monument die vaak te lijden hebben van de bouwfysische problematiek die samenhangt met een oud gebouw. Het is ook vaak de keuze van de materialen die ten grondslag ligt aan het wel of niet in goede staat blijven. Sommige natuursteen kan heel fijn en gedetailleerd worden bewerkt, terwijl andere soorten vooral geschikt zijn om in grote blokken als muurwerk te dienen.

Wilhelm II

Sommige soorten pleisterwerk kunnen zoutbelasting aan, terwijl andere soorten daar snel door kunnen worden aangetast.  In de onderzoek- en adviespraktijk komt het aan op kennis van de diverse soorten en materialen en de onderlinge invloed op elkaar. Zo kan een te harde, lees: te dichte, voegmortel de oorzaak zijn van de achteruitgang van de poreuzere steen.

Steenachtige objecten, vooral als ze goed bereikbaar zijn, worden nogal eens door graffiti besmeurd. Het verwijderen daarvan is specialistisch werk omdat vervolgschade uiteraard moet worden voorkomen. Reinigen van steenachtige materialen vormt dan ook een belangrijk deel van het onderzoek- en advieswerk.  Verder komen de gevolgen van vocht- en zoutbelasting vaak tot uiting in deze materialen: de muurwerken van baksteen, de beeldhouwwerken en andere delen van het monument.