Back to Top

Schilderingen en decoratief schilderwerk

Tal van oude gebouwen dragen beschilderingen en decoratief schilderwerk. Door de tand des tijds, door het overschilderen of door onhandige vroegere restauraties zijn ze soms toe aan conservering of restauratie. Het kan dan gaan om het zeer plaatselijk injecteren van losse schollen om nieuwe hechting te verkrijgen of om een integrale aanpak die vaak begint met een uiterst voorzichtige reiniging. Aan de beslissingen ligt een heel traject aan voorstudies ten grondslag en de insteek is, zoals in de gehele restauratie, terughoudend en gebaseerd op de principes van reversibiliteit. Toevoegingen worden zo uitgevoerd en gedocumenteerd dat ze herkenbaar zijn van nabij, maar op enige afstand de eenheid van de voorstelling of decoratie herstellen.