Back to Top

Glas in lood

14e eeuws glas in lood

Gebrandschilderd glas en glas in lood kwam vroeger in vrijwel elk gebouw voor, maar is daaruit in de loop der eeuwen vaak verdwenen. Dat heeft te maken met de natuurlijke breekbaarheid van glas maar ook met de vernielingen tijdens de beeldenstorm en natuurlijk met de veranderende smaak van het publiek. Gelukkig is er in de laatste twee eeuwen weer veel nieuw glas in lood en gebrandschilderd glas voor in de plaats gekomen, zodat we nu kunnen genieten van al de verschillende uitingen van glas in lood en gebrandschilderd glas.

Het behoud van glas in lood komt feitelijk neer op het zo veel mogelijk uitsluiten van aantastende mechanismen, maar ook op het tegengaan van vandalisme. Vocht, vooral in de vorm van condensatie op de binnenkant van het glasraam, kan dat glas aantasten. Door middel van geventileerde voorzetbeglazing kan dat worden voorkomen. Een zorgvuldig uitgevoerd loodnet geeft duurzaamheid, stevigheid en waterdichtheid.

Daarnaast is het van groot belang dat glas in lood goed wordt onderhouden; daarbij mag men ervan uit  gaan dat ongeveer één maal in de 80 à 100 jaar het loodnet vervangen zal moeten worden. Ook een juiste plaatsing in de raamopening, spanningsvrij en goed waterdicht afsluitend, is van belang voor het voortbestaan. 

Het vervaardigen, onderhouden en herstellen van glas in lood is specialistisch werk, waarbij kennis van het vak, handvaardigheid en artistiek inzicht noodzakelijk zijn. In Nederland zijn de vooraanstaande glazeniers verenigd in de Ondernemersvereniging voor Glazeniers (WWW.OVGonline.nl). De leden tonen hun vakvaardigheid aan door het doorlopen van het EVC - traject en het behalen van het keurmerk. Deze kwaliteits-sprong zal in de loop van 2013 afgerond zijn.