Back to Top

Werkwijze bij advies en onderzoek

Amati is de bedrijfsnaam waaronder R.Crèvecoeur zijn advies-praktijk in het brede veld van de monumentenzorg heeft ondergebracht. De in de afgelopen ruim 40 jaar opgedane kennis en ervaring, is inmiddels ook getoetst door de 'tand des tijds'. De aanpak begint telkens met objectivering van de problematiek, waarvoor simpele en doeltreffende onderzoek technieken worden ingezet. Voorafgaande aan het uitvoeren van onderzoek of het uitbrengen van een advies is vrijwel altijd een oriënterend, vrijblijvend bezoek noodzakelijk. Daarin kan de vraagstelling worden besproken en worden aangegeven wat de mogelijkheden voor onderzoek zijn, maar ook kan worden aangegeven wat de grenzen zijn. Zo weet je bijvoorbeeld  bij een veronderstelde vocht- en zoutbelasting pas na analyse van meerdere monsters hoe het zit, maar hoeveel monsters moet je trekken? Niet altijd is het zinvol om het hele gebouw te voorzien van boorgaten! Onderzoek wordt pragmatisch uitgevoerd. Daarbij wordt nauw voeling gehouden met bijvoorbeeld de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om de eventuele ontwikkelingen in dit veld en nieuwe inzichten toe te passen. Aan de eventuele opdracht gaat een offerte met toelichting vooraf waarin in detail wordt aangegeven wat er zal worden uitgevoerd en welke kosten daarmee zijn gemoeid.